Hotels in Bhimtal

Bhimtal Hotels, Resorts, Lodges & Guest Houses in Bhimtal

 • Kanara Hotel
 • , , NEAR VIKAS BHAWAN, Bhimtal - 263136
 • Phone No:- 05942-248333, 9412306582, 9634540266
 • Country Inn
 • , , Bhimtal, Bhimtal - 263136
 • Phone No:- 05942-247120, 247121, 247122, 7830800402
 • Satvik Sadan
 • , , ‘Shri Kailashmukhi', Bhimtal - 263136
 • Phone No:- 99970 92794, 97600 95451
 • Shikha Inn
 • , , Nainital road, Bhimtal - 263136
 • Phone No:- 05942-247812, 9997306269
 • Mountain Club
 • , , 61 June Estate, Bhimtal - 263136
 • Phone No:- 05942-248295
 • Emerald Trail
 • , , Jungaliagaon, Bhimtal - 263136
 • Phone No:- 91-9833949954
 • Lake Inn Hotel
 • , , Near TRC, Bhimtal - 263136
 • Phone No:- 9759545415, 9412000000
 • Lake Heritage Hotel
 • , , Near main Boat Stand Danth, Bhimtal - 263136
 • Phone No:- 05942-248222, 9897034061, 971907015
 • Maya Regency
 • , Bhimtal-Bhowali Road, Near YMCA on Bhimtal-Bhowali Road, Bhimtal - 263136
 • Phone No:- 05942-247859, 9810205293, 9759714219
 • Moksha Retreat
 • , , 9-Johns Estate, Bhimtal - 263136
 • Phone No:- 9810085883, 9818200000
 • Sea Hawk Hotel
 • , TAL Road, Nishola NAL Damayanti, Bhimtal - 263136
 • Phone No:- 91-9999644906
 • KMVN Tourist Rest House
 • , , Bhimtal, Bhimtal - 263136
 • Phone No:- 05942-247005
 • Maple Leaf Resort
 • , Sat Tal Road, Mehra Gaon, Bhimtal - 263136
 • Phone No:- 91-9719915533
 • Monolith Resorts
 • , , Mandir Marg, Bhimtal - 263136
 • Phone No:- 05942-247415, 247582, 9219420454
 • Neelash Inn
 • , , Mandir Marg, Bhimtal - 263136
 • Phone No:- 05942-247117, 248080, 248081, 9759292815
 • Himanshu Resort
 • , , Bhowali Road, Bhimtal - 263136
 • Phone No:- 05942-247430, 247944, 248144, 9897084604
 • Meadows Hotel
 • , , Naukuchiatal road, Bhimtal - 263136
 • Phone No:- 981024891, 98285200000
 • Sapphire Inn Hotel
 • , Mehragaon Hill, Bhimtal, Bhimtal - 263136
 • Phone No:- 05942-247445, 9997987396
 • Sat Tal Resort
 • , 10, Surya Gaon, Sattal Lake, Bhimtal - 263136
 • Phone No:- 91-9953001152
 • Fishermen's Lodge
 • , , Mandir Marg, Bhimtal - 263136
 • Phone No:- 05942-247052, 9411107854
 • The Pine Crest
 • , , Bhimtal, Bhimtal - 263136
 • Phone No:- 05942-247430, 247944, 248144, 9897084604
 • Van Villas Resort
 • , , Joone Estate, Tallital, Bhimtal - 263136
 • Phone No:- 05942-247328, 9412969719
 • Tal Paradise Hotel
 • , T.R.C. Road, June Estate, Bhimtal - 263136
 • Phone No:- 91-9411291847
 • Country Castle Resort
 • , , Mehragaon, Bhimtal - 263136
 • Phone No:- 05942-247729
 • Pine Wood Hotel
 • , , Bhowali Road, Bhimtal - 263136
 • Phone No:- 05942-247996
 • Eden Garden Star Resort
 • , Saat Tal Road, Bhowali, Bhimtal - 263136
 • Phone No:- 05942-248284, 7830599906, 8006660010
 • Birdy House Cottage
 • , , Near SOS Hermann Gmeiner School, Rawat Goan, Bhimtal - 263136
 • Phone No:-
 • Gods Grace Cottage
 • , Bhimtal -Naldamayanti Road, Chauria-Nissola, Bhimtal - 263136
 • Phone No:-
 • Jain Cottage
 • , , Bhowali Road, Bhimtal - 263136
 • Phone No:-
 • 1

  Hotels in Bhimtal

  Back to TOP