Hotels in Khambhat

Khambhat Hotels, Resorts, Lodges & Guest Houses in Khambhat

NameCategoryAddressPhoneNo
Bhagyalaxmi Madras Hotel3,2,1 star hotelsstation road, khambhat - 38818002698-224766
Hotel Apex3,2,1 star hotelsbagodra road, 601-p, khambhat - 38818002698-256440, 256132
Hotel Paramount3,2,1 star hotelstarapur chokdi, khambhat - 38818002698-256530

Hotels in Khambhat

Back to TOP