Hotels in Bhimavaram

Bhimavaram Hotels, Resorts, Lodges & Guest Houses in Bhimavaram

 • Ananda Inn AC
 • Juvvala Palem Road, Bhimavaram - 534201
 • Phone No:- 08816 234551
 • Pranams AC
 • Near Town Railway Station, Bhimavaram - 534201
 • Phone No:- 08816 228138
 • Indu Residency AC
 • Near Town Railway Station, Bhimavaram - 534201
 • Phone No:- 08816 224511
 • Jayalakshmi International AC
 • Juvvala Palem Road , Bhimavaram - 534201
 • Phone No:- 08816 224212
 • Sri Surya Lodge
 • J.P. Road, Bhimavaram - 534202
 • Phone No:- 08816 223693
 • Sarovar Hotel AC
 • J.P. Road, Bhimavaram - 534202
 • Phone No:- 08816 223535
 • Nanaji Residence AC,
 • Srirampuram, Bhimavaram
 • Phone No:- 08816 224375
 • Ganesh Lodge
 • P.P. Road, Bhimavaram - 534202
 • Phone No:- 08816 234443
 • Nirmala Residency AC
 • Juvvala Palem Road , Bhimavaram - 534201
 • Phone No:- 08816 228596
 • Falcons Nest Hotel
 • 172/5 undi road, Behind Coastal City center, , Bhimavaram - 534202
 • Phone No:- 08816 221333 /34
 • Ratnam Hotel
 • P.P. Road, Bhimavaram
 • Phone No:- 08816 223221
 • Savara Hotel Lodge
 • Main Road, Bhimavaram - 534201
 • Phone No:- 08816 233532
 • Hotel Swagath AC
 • Srirampuram, Bhimavaram
 • Phone No:- 08816 222985
 • Hotel Vishnupriya
 • New Bus Stand Road, Bhimavaram
 • Phone No:- 08816 222867
 • Hotel Sudha
 • Juvvalapalem, Bhimavaram
 • Phone No:- 08816 222486
 • Sankar Cafe Lodge
 • Municipal Office Road, Bhimavaram - 534201
 • Phone No:- 08816 223498
 • Ashoka Hotel Lodge
 • Bhimavaram - 534201
 • Phone No:- 08816 223953
 • Hotel Sri Abhiruch AC
 • Juvvalapalem, Bhimavaram
 • Phone No:- 08816 222646
 • Sri Rama Hotel AC
 • Bhimavaram - 534201
 • Phone No:- 08816 223015
 • Siri Residency AC
 • Town Railway Station Road, Bhimavaram - 534201
 • Phone No:- 08816 222349
 • Vijaya Lodge
 • Undi Road, Bhimavaram - 534202
 • Phone No:- 08816 224092
 • Udyani Hotel
 • Wednesday Market, Bhimavaram
 • Phone No:- 08816 234432
 • Surya Residency
 • Bhimavaram
 • Phone No:- 08816 222363
 • Sri Thay Residency AC
 • P.P. Road, Near Annapurna Talkies, Bhimavaram - 534202
 • Phone No:- 08816 236645
 • Sri Satkar Hotel
 • Undi Road, Bhimavaram
 • Phone No:- 08816 223283
 • Nanaji Residence AC,
 • Srirampuram, Bhimavaram - 534202
 • Phone No:- 08816 224375
 • 1

  Hotels in Bhimavaram

  Back to TOP